måndag 25 juni 2012

Tidningsklipp: "Skalperad" | Falu-Posten 1873

Tidningsklipp ur Falu-Posten onsdagen den 25 juni 1873. Styckebrytningar införda.

* * *
Skalperad blef i Lördags en wid Bergs bolag i Norrköping anstäld fabriksarbeterska.
I likhet med förhållandet å andra fabriker äro äfwen å den nyßnämnda arbeterskorna förbjudna att inom lokalen wistas med upplöst hår.
Detta förbud öfwerträddes dock af den omtalade arbeterskan, hwars hår wid tillfället kom för nära en i gång warande machin, hwilken också totalt afslet håret jemte skinn och kött från hufwudet, så att hufwudskålen blottades.
Hon affördes till lasarettet, och finnas godt hopp om hennes tillfrisknande, men den lösslitna skalpen förwaras å sjukhuset, inlagd i sprit.
* * *

1 kommentarer:

Hanneles bokparadis sa...

jag föddes nog på 1800-talet