onsdag 19 januari 2011

Bokrecension: Svårt

Svårt: Tyskland 1932 är en samling artiklar skrivna av den amerikanske journalisten Hubert Knickerbocker (1898-1948).

Svårt är inte en alldeles lättläst bok. Inte för att den är avancerad i sig själv, men för att den är knastertorr. Sällan har en bok på 182 sidor bjudit mig mer motstånd. Boken ger emellertid också en del insikter i Tysklands situation 1932, alldeles innan Hitler tog makten. Knickerbocker upphåller sig mycket av siffror i form av ekonomi och valstöd och befolkningskvoter – än hänvisar han till dollar och än till tyska mark.

I synnerhet ägnar Knickerbocker sig åt ett antal övergripande frågor:

— Skadeståndet som ålades Tyskland att betala efter första världskriget, och som den nu uppväxande tyska generationen inte känner sig villig att betala, då de ju faktiskt inte var med i kriget själva.

— Kommunismen som det stora hotet.

— Den ekonomiska krisen och den skriande arbetslösheten.

Märkligt nog tar nazismen relativt liten plats i Knickerbockers texter. Givetvis finns den ständigt med, men inte i den grad som man kunde väntat sig av en samling skildringar av Tyskland 1932. I stället får kommunisterna oproportionellt stort utrymme.

* * *

Det mest intressanta i boken är dock Knickerbockers beskrivning av Hitler. Knickerbocker får nämligen möjlighet att intervjua den blivande diktatorn.
»Hitler var en artig värd. Han hade egenhändigt ställt besökarens stol till rätta. Han smålog förbindligt. Klädd i en svart klädeskostym, vit skjorta, halvstyv krage och svart halsduk, såg han ut som en skådespelare eller en artist. [...] Mer än något annat var det hans hår, tjockt som en ynglings, tämligen långt och slätkammat, som skilde honom från massan av tyskar, som antingen äro skalliga eller kortklippa sig, så att de se skalliga ut.

Hans tjocka, tätklippta och smala mustascher täcka en lång keltisk överläpp, det karaktäristiska drag, som ger hans ansikte i vila ett uttryck av melankoli. Hans rödlätta ansikte och de klara vitorna i hans ljusa, vidöppna ögon tydde på hälsa.«
(sid. 157 f.)

* * *

I beklagansvärd utsträckning är frågan om nazisternas antisemitism frånvarande. Förutom i en listning av vad nazisterna hatar mest, i ordning:
»1) Kommunister.
2) Judar.
3) Socialister.
4) Frankrike och dess allierade.
5) Versaillestraktaten.«
(sid. 35)
När nu Knickerbocker ägnar så mycket energi åt att beskriva kommunisterna, Frankrike och Versaillestraktaten är det förvånande att han går nästan stillatigande förbi frågan om antisemitismen.

* * *

Svårt är i första hand en bok om hur Tysklands allmäntillstånd såg ut 1932. För att nå någon form av svar på denna fråga intervjuar Knickerbocker industrimän, politiker, arbetslösa med flera. Och resultatet pekar på en nation stadd i ekonomisk kris, utled på skadeståndet och de lån det fått ta för att kunna betala skadeståndet. Demokratin i form av Weimarrepubliken avskys av både nazister och kommunister – som tillsammans utgör en mycket stor del av befolkningen.

Hubert Knickerbocker kastades ut ur Tyskland 1933, när Hitler kommit till makten, som en följd av hans kritiska inställning till regimen.
– – –
Svårt: Tyskland 1932, Hubert Knickerbocker, Albert Bonniers förlag 1932. 182 sidor.

0 kommentarer: