tisdag 12 augusti 2008

Litteraturen och sanningen

Sanningsanspråk är oviktiga i litteraturen. Målaren kan måla abstrakt. Han kan måla av ett reellt objekt, utan att det är en kopia av det han målar av. På samma sätt med den konstform som jag älskar: litteraturen skall vara obunden av sanningsanspråk och ska kunna vara hysteriskt långt från sanningen eller precis bredvid den. Det konstnärliga värdet är det jag ser efter, vad det ger mig som tar del av konstverket. –

Vi ska inte förstöra en bra historia med fakta. Vi ska inte förstöra en text med krav på sanningsenlighet. Inte när vi ser till litteraturen som konst.

0 kommentarer: