tisdag 19 augusti 2008

Bokrecension: Kommunistiska manifestet

Förmodar att det är minerad mark att recensera en bok som denna: Kommunistiska manifestet av Karl Marx och Friedrich Engels.

Men jag når inte det revolutionära. Jag känner bara att texten är daterad. Den härör från en tid annan än vår, med andra förutsättningar än vår. Proletariatets diktatur känns inte lockande, i en tid då och på en plats där var och en med förutsättningar för det kan skapa sig en karriär och inkomst. Där klassresor är fullt möjliga. Och där de som inte har möjlighet att bära sig själva bärs av den gemenskap som staten utgör. Så jag ser texten främst som ett historiskt dokument.
"Proletärer i alla länder, förena er!"
Men varför då?

0 kommentarer: