tisdag 6 april 2021

Tio ordspråk ur Penu Proverbiale (1665)

Christopher Larsson Grubbe (1593–1681) sammanställde i Penu Proverbiale (1665) en stor mängd svenska ordspråk. Här följer tio av dem. Originalets "/" har ersatts med kommatecken.

Dhen som taar, han haar.

Dhen Steen man intet kan lyffta, dhen låter man liggia.

Fråga och lähra, sätter mången till ähra.

Ingen lefwer uthan lyte.

Jämmer och nödh, är hwardags brödh.

Lijten hwijla är altijdh godh.

Nödh bryter Laag.

Owaan giärning är altijdh tung.

Prijsa waahrligh, lasta spaarligh.

Spee och spott, giör ingen gott.

Sällan wann rädder man.

Ångra aldrigh wälgiordt.

Den hågade kan botanisera bland bokens hundratals, ja, väl tusentals ordspråk hos Litteraturbanken.

0 kommentarer: