söndag 15 mars 2009

Bokrecension: Mörkrets apostlar

Mörkrets apostlar: Satanism i äldre tid är skriven av Per Faxneld.

Mörkrets apostlar är en analytisk genomgång av satanismens historia från tidiga kristna sammanhang fram till tiden före Anton Szandor LaVey grundar Church of Satan.

Faxneld har gjort ett gediget arbete med intressant resultat. Han har granskat olika organisationer som genom tiderna beskyllts för att vara satanistiska och olika personer som beskyllts för att vara satanister. Och analysen kommer fram till att det ofta inte är fråga om mer än just beskyllningar. Många av de sammanslutningar som behandlas är rent allmänt ockult flummiga, där visserligen satansgestalten inte sällan ingått som ett inslag, men ofta omskapad till något annat än ondskans princip; Satan blir där knappt igenkännbar från kristen mytologi. Faxneld avfärdar således att personer som Aleister Crowley, Gilles de Rais och Helena Petrovna Blavatsky skulle vara satanister i egentlig mening. De allmänt kända organisationer som Faxneld kategoriserar som satanistiska i ordets mer egentliga mening är inte mer än en handfull under de senaste tvåtusen åren. Den första sammanslutningen satanister som Faxneld finner belägg för är Fraternitas Saturni, med Eugen Grosche alias Gregor A. Gregorius i spetsen. Organisationen grundades sannolikt på 1920-talet.

Boken är en akademisk avhandling. Språket är förhållandevis klart, om än just något akademiskt torrt. Är man intresserad av satanism är det här en bok man bör läsa. Jag saknar emellertid en genomgång även av den i dag mest kända formen av satanism, nämligen just Anton Szandor LaVeys någorlunda ateistiska Church of Satan. Naturligt hade i så fall varit att dra en avgränsning i tid vid millennieskiftet. Men jag kan också förstå att Faxneld slutar sin redogörelse innan LaVeys organisation kommer in i bilden. Alla kan inte täcka allt. I synnerhet när man gör en genom tiderna så vid undersökning som denna, är det bra att ha tydliga gränsdragningar mellan det man ämnar gå igenom och det man avstår från att undersöka.

0 kommentarer: