onsdag 4 februari 2015

Bokrecension: The Captain of the Polestar and Other Stories | Arthur Conan Doyle

Sir Arthur Conan Doyle
The Captain of the Polestar and Other Stories är en novellsamling skriven av Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930). Samlingen utgavs första gången 1890.

* * *

The Captain of the Polestar and Other Stories innehåller tio berättelser av olika slag. Flera innehåller maritima motiv. Samtliga berättelser ger stort utbyte, är kraftfullt och suggestivt skrivna, och känns sina drygt 120 års ålder till trots färska.

De flesta novellerna är skrivna i jagform, där en berättare skildrar något självupplevt, som inte sällan tangerar det övernaturligas gräns.

Måhända en av de mer kända och inflytelserika berättelserna i samlingen är ”J. Habakuk Jephson’s Statement”. I novellen berättar läkaren Jephson om sin tur med det legendariska skeppet Mary Celeste (i Doyles version: Marie Celeste).

I verkligheten påträffades Mary Celeste drivande utanför Portugals kust 1872. Av besättningen hittade man aldrig ett spår, även om en av livbåtarna var försvunna.

Conan Doyle använder denna händelse, men spinner ganska fritt kring fakta i både stort och smått med den konsekvensen att en omfattande mytflora uppstått kring Mary Celeste, ett skepp som Doyles novell förutan antagligen långt ifrån varit så känt som det nu är. Den svårutrotade föreställningen att ett blodigt svärd hittades ombord fartyget bör till exempel kunna härledas till Doyle snarare än hur det egentligen var.

Berättelsen är emellertid god, även om den endast med största ansträngning kan fungera som en förklaringsmodell till vad som egentligen hände. Själva grundförutsättningen för berättelsen, att doktor Jephson överlevde den övriga besättningen och kunde berätta om vad som hänt, är till exempel helt påhittad: ingen i besättningen om en handfull personer återfanns.

”J. Habakuk Jephson’s Statement” blir hursomhelst ett lysande exempel på hur man i fiktionens värld kan använda sig av och väva in stoff ur den konkreta verkligheten och därigenom med absolut frihet skapa en ny verklighet i skönlitterär form.

* * *

Betydligt ruskigare än den ändå ganska jordnära historien om Jephson och Mary Celeste är den tvådelade novellen ”John Barrington Cowles”. Också här möter vi en man som känner att han måste berätta vad han erfarit. Hans gode vän har nämligen kärat ner sig i en fantastiskt vacker kvinna, som precis blivit ledig efter en uppbruten förlovning.

Men hos vår berättare, Barrington Cowles, börjar snart varningsklockorna larma. Nog är kvinnan vacker, men hur kommer det sig att hennes förste fästman dränkte sig? Och hur kommer det sig att den senaste föll handlöst i alkoholmissbruk, och varför verkar kvinnans släkting, som bor med henne, fullkomligt livrädd för henne?

* * *

Arthur Conan Doyles teknik vad gäller berättarperspektivet fungerar mycket väl i sammanhanget. Att låta berättelserna i flertalet fall i samlingen nå läsaren som vittnesbörd av någon som själv varit där, men som inte står över själva händelseförloppet skapar illusionen av en stor trovärdighet, men det skapar också närhet och omedelbarhet i förhållande till det skildrade.

Inte minst gäller denna trovärdighet när Conan Doyle, själv hängiven spiritist, börjar röra sig i det naturligas utmarker.

I förhållande till Poe, som jag nyss läste, är Conan Doyle betydligt mer tillgänglig i sin berättarstil: det finns inget arkaiserande i språket. Den skräckgotiska stämning som ofta finns hos Poe är inte tillstädes hos Conan Doyle: där Poes prosa är rusig är Conan Doyles prosa nykter, om bilden tillåts.

Fastän ingen av dem ryggar för att beskriva ruskiga ting har de två helt olika atmosfärer: Poe sveper in läsaren i en känsla av mystik, en lukt av gamla världar, medan jag upplever att Conan Doyle har en mer dokumentär ingång, där berättaren är lika förvånad som någon annan över de märkligheter han varit med om.

* * *

Förutom de här ovan beskriva texterna finner vi alltså ytterligare en handfull noveller i The Captain of the Polestar and Other Stories, där vi till exempel märker av titelnovellen, om en stissig men respekterad valbåtskapten som börjar ana att något finns där ute på isflaken.

”John Huxford’s Hiatus” utforskar hur händelser långt bort genom orsakssamband kan förändra livet för människor någon helt annanstans.

I ”The Ring of Thoth” möter vi en gammal egyptisk präst som genom ett elixir förlorat möjligheten att dö.

Den ganska humoristiska ”That Little Square Box” handlar om en överspänd passagerare på en båt som tror sig kommit ett förestående terroristdåd på spåren.

Och utöver dessa finner vi i The Captain of the Polestar and Other Stories ytterligare ett antal goda historier, mycket läsvärda.
– – –
The Captain of the Polestar and Other Stories, Arthur Conan Doyle. 1890. Digitaliserad som epub av Project Gutenberg.

0 kommentarer: