torsdag 18 december 2014

Konträra katekesen: Tio Guds bud

A V D E L N I N G
T I O  G U D S  B U D


Tio Guds bud
– Vad betyder det?
Tio Guds bud är levnadsregler som vi bekänner som moraliska ledstjärnor. Vi är emellertid medvetna om att de gavs till det judiska folket av guden Jahve, och att de är inspränga strax före bud om hur man bränner offerdjur; detta och många senare bud gäller givetvis enbart judarna före Jesu födelse, inte någon annan, medan kapitlet före gäller alla människor överallt i alla tider.


Första budet
Jag är Jahve, din Gud [, som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret.] Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig [Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Jahve, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led när man försmår mig men visar godhet mot tusenden när man älskar mig och håller mina bud.]

– Vad betyder det?
Vi förkortar detta bud, eftersom hela texten talar om det judiska folket, och vi är kristna, inte judar; skulle delen om den egyptiska fångenskapen finnas kvar, skulle det bli otydligare att buden inte gäller bara judar, utan alla människor överallt i alla tider.

Budet som här får ingå inom klamrar i första budets avdelning om att inte göra sig avbilder brukar vi också lyfta ut, emedan det skulle vara tråkigt om vi skulle behöva ge upp så mycket vacker konst och så många krucifix. Och orden om Jahves svartsjuka tar vi lite senare.


Andra budet
Du skall inte missbruka Jahves, din Guds, namn, ty Jahve kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.

– Vad betyder det?
I allmänhet säger vi inte Jahve. Vi säger Herren istället. Därför kan vi egentligen inte missbruka Herrens namn, för vi säger det inte.


Tredje budet
Tänk på att hålla vilodagen [eg. "sabbatsdagen"] helig. [Sex dagar skall du arbeta och sköta alla dina sysslor, men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din boskap eller invandraren i dina städer. Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer, men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag.]

– Vad betyder det?
Vi säger i regel ”vilodagen” när vi använder det här budet, eftersom sabbaten firades på lördagen, och inte på söndagen som vi bestämt oss för att ha som helig dag istället, eftersom romarna förbjöd sabbatsfirande på 100-talet och Konstantin lagfäste söndagen som vilodag på 300-talet. Sabbat låter vidare så judiskt, men buden gäller ju alla människor överallt i alla tider. Vi hoppas frimodigt att Jahve inte är så noga med vilken dag som är vilken.


Fjärde budet
Visa aktning för din far och din mor [, så att du får leva länge i det land som Jahve, din Gud, ger dig.]

– Vad betyder det?
Det betyder att vi obetingat skall lyda våra föräldrar, underkasta oss deras auktoritet och inte vara upproriska. Det betyder vidare att vi obetingat skall lyda staten, underkasta oss dess auktoritet och inte vara upproriska.

Vi hoppar över det om att leva länge i landet som Jahve har gett oss, eftersom det handlar om judarna och låter hotfullt.


Femte budet
Du skall inte dräpa.

– Vad betyder det?
Det betyder att vi inte ska döda. Om man nu inte var jude som levde innan vi insåg att en del andra bud i Gamla testamentet inte gäller längre, för innan dess befallde Gud både att vi skulle låta bli att döda, och samtidigt döda homosexuella, män som har sex med kvinnor som har mens, personer som äter blodpudding, dem som blandar mjölk- och köttprodukter, de som äter fett, de som äter svin, de som är magiker, de som hädar, den som söker upp ett medium, den som bryter sabbaten, den som kidnappar någon, den som slår eller förbannar sina föräldrar, den som planterar två olika slags grödor på samma åker, den som rör vid en död gris och en hel del andra.

Men nu vill inte Jahve att vi ska döda längre. Om vi inte är soldater eller poliser som tvingas göra det genom yrket.


Sjätte budet
Du skall inte begå äktenskapsbrott.

– Vad betyder det?
Det betyder att vi ska leva i livslånga äktenskap tillsammans med en person av motsatt kön. Skilsmässa är inte tillåtet annat än genom döden eller genom att den andra parten varit otrogen. Du ska inte ha sex som sambo. Du ska inte ha sex med någon av samma kön. Du ska inte titta på pornografi. Du ska inte ägna dig åt självbefläckelse. Du ska inte titta på någon med begär.


Sjunde budet
Du skall inte stjäla.

– Vad betyder det?
Det betyder helt enkelt att du inte ska ta det som tillhör någon annan, om du nu inte fått det av Gud, som till exempel när israeliterna fick Kanaans land av Jahve, fastän landet redan tillhörde andra.


Åttonde budet
Du skall inte vittna falskt mot din nästa.

– Vad betyder det?
Du ska inte ljuga. Du ska svara sanningsenligt. Till exempel om nån frågar dig om deras fula unge är vacker, om deras målning är konstfull, om deras bok är välskriven. Då gör du Jahve glad, om än inte människor.


Nionde budet
Du skall inte ha begär till din nästas hus.

– Vad betyder det?
Var inte avundsjuk. Nöj dig med ditt skjul, ditt läckande tak, din mögliga källare och sträva inte efter att få det bättre, såsom din granne har det. Var nöjd och sträva inte. Var passiv. Det är saligt att vara fattig.


Tionde budet
Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans tjänare eller tjänarinna [eg. "slav eller hans slavinna"], hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.

– Vad betyder det?
Du ska inte vara avundsjuk på att dina vänner har bättre slavar, oxar och åsnor än du. Nöj dig med de slavar, oxar och åsnor du redan har.


– Vad säger nu Gud om alla dessa bud?
Så säger han:
[Ty] jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led när man försmår mig men visar godhet mot tusenden när man älskar mig och håller mina bud.

– Vad betyder det?
Det betyder att Jahve inte alls tycker om konkurrens och skulle du trots allt inte hålla hans bud, till exempel om du drar dig för att berätta för din granne att hans dotter inte är särskilt vacker, så kommer dina barnbarn och barnbarnsbarn att bära skuld för det. Allt detta gäller alla människor överallt i alla tider utom det som bara gäller för judarna före Jesu födelse.

0 kommentarer: