tisdag 1 januari 2013

Bokslut 2012

Antal inlägg: 213 (2011: 247)
Genomsnittligt antal inlägg per månad: 17,75 (20,6)
Antal recenserade böcker: 79 (85)
Årets två särskilt rekommenderade böcker: Järn och människor av Pär Lagerkvist och Pingstbruden av Tage Aurell.
Antal besök: 20 069 (2011: 16 831)
Planer för 2013: 2012 blev i någon mening ett mellanår: jag recenserade färre böcker än året innan och skrev färre inlägg; å andra sidan fick jag fler besök till bloggen. Vad gäller det nya året, har jag för avsikt att fortsätta recensera de böcker jag läser.

0 kommentarer: