fredag 15 februari 2013

Tidningsklipp: "...för de olyckliga offren för sjelfbefläckelse..." (1886)

Annons i Tidning för Wenersborgs stad och län, måndagen den 15 februari 1886. Kopierar hela den eminenta annonsen från Kungliga Bibliotekets digitala kopia, via tjänsten Bläddra.

* * *
* * *

0 kommentarer: