torsdag 14 februari 2013

Tidningsklipp: Drottning Sofias religionsiver | Wernamo Tidning 1879

Sofia av Nassau
I Wernamo Tidning för 134 år sedan idag — fredagen den 14 februari 1879 — finns en liten notis införd om Oscar II:s hustru, drottning Sofia av Nassau (1836–1913). Drottningen förefaller varit av väckelsekristet slag. Detta fick väl som konsekvens, det som nedan återges.

* * *
"Den religiösa riktning, drottningens sinne på senare tiden tagit, har mycket utvecklat sig. Så ville hon t. ex. ej att 'kungabalen' skulle i år försiggå. Hon anser nemligen dans vara synd."
* * *

0 kommentarer: