söndag 16 september 2012

Bokrecension: Kjell | Kjell Eriksson

Kjell är en självbiografisk uppväxtskildring skriven av radiomannen Kjell Eriksson (f. 1975).

* * *

Eftersom radiolyssnande inte är en av mina starkare grenar — det blir mest kortare lyssnande när jag kör bil — var Kjell Eriksson själv okänd för mig, innan dess att jag såg och uppskattade honom i teve-programmet Ballar av stål. Han är komikern jag såg driva med Sverigedemokraterna, utklädd till kängurun Kjellgurun. Han är också den man som under ett debattprogram om mobbning effektfullt och direkt sågade Wille Craafords precis framförda låt, som verkade ha som budskap att den som en gång varit mobbad förblir mobbad livet ut.

* * *

Trots att Eriksson föddes åtta år före mig, så bjuder boken på stor igenkänningsfaktor: alltifrån skolläkarens makt till Skogaholmslimpans utseende finns med. Men Kjell är inte endast en nostalgitripp för oss som växte upp på åttiotalet och nittiotalet. Framför allt är boken en uppgörelse med en barndom och uppväxt som outsider. 

Kjell Eriksson skriver om sin övervikt, och hur han retades av både kamrater och lärare för sina extrakilon. En av de vidrigaste personerna i hela berättelsen är en klassföreståndare, som tar varje tillfälle i akt att platta till Eriksson — vare sig det nu gäller hans vikt eller något helt annat. Erikssons beskrivning av hur utlämnad man som barn är till dessa auktoritetsfigurer skakar om.

Skildringar av nära relationer med vänner lyser med sin frånvaro. Jag får intryck av att Eriksson måste varit en ensam människa som ung, och som genom sin barndoms utanförskap blir en sann överlevare; en person som tar sig igenom ständiga förödmjukelser och genom små steg i rätt riktning lyckas skapa utrymme för den person som han egentligen är.

* * *

Kjell är på många sätt skriven ur barnets perspektiv. Språket är mycket tillgängligt och över prosan ligger hela tiden en ironisk och underfundig humor, som effektfullt belyser hur absurd och nedlåtande omvärlden ofta är. Vare sig nu den personifieras av Erikssons auktoritativa far eller av en trakasserade klasskamrat.

Kjell är en bok som bör läsas. Inte bara av dem som förträngt hur utsatt ett barn ofta är — både för självkritik och andras kritik. Utan av var och en som vill ta en resa till åttio- och nittiotalets Sverige, ett land av nästan identiska radhus, grannavund och likformighet. Kanske har inte så mycket ändrats egentligen.
— — —
Kjell, Kjell Eriksson, Bonnier Pocket 2010. ISBN: 978-91-7429-110-0. 255 sidor. Min upplaga innehåller, förutom ursprungstexten, även material från Friends och ett nyskrivet efterord av Kjell Eriksson.

0 kommentarer: