torsdag 13 oktober 2011

Diktfragment: ur "I denna hamn" | Stig Dagerman

Om en skeppskyrkogård. Eller handlar dikten om hela tillvaron?
"en millimeter om dagen
kryper det röda skaldjuret rosten
tungt över relingen hänger
de döda matroserna
och över allt annat
fruktar tystnaden steg."

— Stig Dagerman
ur dikten "I denna hamn"

0 kommentarer: