fredag 12 april 2019

Dikt: XIV. Häxan i konung Karls tid | C. J. L. Almqvist

XIV. Häxan i konung Karls tid
Här uppå berget ligga Gummans svarta knotor:
Hon som i våras här brann uppå bål.
Nu skall du få höra sagan om röda elden:
höra huru gumman i bålet satts, att brinna.
Gumman hon tog vita stickor av furu.
Men sina stickor satte hon i en mur.
Sakta hon steg till muren
och ur stickorna darrhänt mjölkade hon åt barnena små.
Men ut ur rika prästens ko var den söta mjölken. –
Barnena fingo stå vid modrens bål. 
Carl Jonas Love Almqvist
ur Törnrosens bok, Songes XIV.

0 kommentarer: