lördag 14 oktober 2017

Bokrecension: Antiken | Nils Billing, m.fl.

Antiken: Från faraonernas Egypten till romarrikets fall är skriven av Nils Billing, Susanne Carlsson, Ragnar Hedlund, Allan Klynne, Michael Lindblom och Hugo Montgomery.

Boken utkom 2017 på Natur & Kultur. Jag har läst e-boksversionen från samma år.

* * *

Den som till äventyrs följt denna litteraturblogg har kanske märkt att jag är särskilt förtjust i antiken. En sådan iakttagelse skulle stämma utmärkt väl.

Antiken, särskilt den romerska, fascinerar mig, lockar mig — ja, förhäxar mig. Intrigerna, tankens stundom svindlande frihet när allt inte redan var genomtröskat, de väldiga krigen, ja, närheten till verkliga människor som faktiskt ibland kan upplevas genom texterna, som levde under förhållanden så olika våra, men ändå på så många vis paradoxalt lika våra... Allt detta och mer samverkar för att utöva en stark gravitatorisk kraft på mig.

Därför var det med glädje jag läste den rejäla volym som Antiken: Från faraonernas Egypten till romarrikets fall utgör.

Boken är tänkt att fungera som en svenskspråkig introduktion till antiken på universitetens grundkurs, men fungerar lika väl som en orientering för en intresserad allmänhet.

En särskild förtjänst med boken är att den vidgar begreppet "antiken" från att gälla det vi kanske vanligen tänker oss: Grekland och Rom, bakåt flera årtusenden, till Egyptens enande på 3000-talet f.v.t. och de stora civilisationerna i Mesopotamien. Författarna låter också historien fortsätta fram till 600-talet e.v.t. Det handlar alltså om en nästan ogreppbart lång tidsperiod – 3600 år.

Men Antiken är inte en bok som är tänkt att gå in på detaljer. Det är en översikt och inbjudan till vidare studier, vilket underlättas av den generösa men inte överväldigande litteraturlistan i bokens slut.

Boken bygger på den klassiska Medelhavsvärldens historia till omkring 400 e.Kr. av Hugo Montgomery, först utgiven 1978 med en andra upplaga 1991. Antiken avser uppdatera Medelhavsvärldens historia med nyare forskningsrön. Själv har jag inte läst föregångaren och kan således inte göra några jämförelser dem emellan.

* * *

Det faller sig kanske naturligt att den antika kultur som får överlägset mest utrymme i Antiken är romarriket, som vi får följa från dess ursprung som en kämpande enskild stad på den italiska halvön intill dess att det sväller upp och helt eller delvis täcker trettiotre nutida stater, för att senare klyvas i öst och väst, där västra imperiehalvan skrumpnar ihop och går under.

Det är också beträffande Rom som vi får de mest detaljerade beskrivningarna av samhällets organisation, enskilda individer, krigiska manövrar och annat. Författarna skriver om Rom:
"Denna yngsta av de antika kulturerna kom att bli både kulmen och slutet på antiken som historisk period."
Inte minst diskuteras problemet med västroms fall: huruvida det är historiskt riktigt att tala om ett fall över huvud taget, och om så – vad som kan ha varit rimliga orsaker till att så skedde.

Författarna visar särskilt hur historievetenskapen genom tiderna gärna lagt in den egna tidens samhällsproblem som ett raster över problemet med västroms fall. Vi blir därigenom som läsare särskilt medvetna om att också historievetenskapen är en vetenskap som påverkas av sin samtid.

* * *

Antiken är en intressant och välskriven bok. Framställningen drunknar inte i detaljuppgifter, som annars kanske legat nära till hands. Det övergripande, pedagogiska perspektivet bevaras boken igenom, även om man här och där förvisso tas med på vad som kanske kan benämnas som fördjupningar, till exempel beträffande just det romerska imperiets organisation.

Som läsare bibringas man insikter kring hur imperier av antikt snitt uppstår, och vad som förmådde att rucka dem eller rentav fälla dem. Boken visar också hur de olika kulturerna ofta stod i förhållande till eller hur de emellanåt övergått i varandra.

Det är emellertid en bok främst om kulturerna i Mellanöstern och kring Medelhavet. Den som söker efter antika civilisationer i Kina eller Indien letar här förgäves. Ett sådant projekt skulle nog kräva en egen bok och avgränsningar är av nöden i varje väldigt företag, så också i fallet med boken Antiken. Och det är ju också de främreasiatiska och Medelhavets stora civilisationer som de facto påverkat vår del av världen allra mest, och som vi i vissa fall påverkas av än i dag.

För mig passade Antiken som hand i handske och det var en ohämmad njutning att läsa den. Att min personliga favoritkejsare, den Julianus Apostata, får en undanskymd och modererad roll kan jag till och med tänka mig att köpa, när helheten glänser så vackert.
– – –
Antiken: Från faraonernas Egypten till romarrikets fall, Nils Billing, Susanne Carlsson, Ragnar Hedlund, Allan Klynne, Michael Lindblom, Hugo Montgomery. Natur & Kultur 2017. E-boksproduktion: Axell Media. Omslag och grafisk form: Beatrice Bohman. ISBN: 978-91-27-14825-3.

0 kommentarer: