torsdag 1 september 2016

Bokrecension: Antikens värld | Robin Lane Fox

Antikens värld: En historisk odyssé genom Grekland och Rom (eng. The Classical World: An Epic History from Homer to Hadrian) är skriven av den brittiske klassicisten och historikern Robin Lane Fox (f. 1946), även känd för sina krönikor om trädgårdsskötsel i Financial Times.

Boken utgavs första gången 2005 och utkom på svenska 2008 i översättning av Hans Magnusson på Prisma förlag.

* * *

Ibland råkar man på en bok som är sådär särskilt bra. Antikens värld är en sådan bok. Över drygt sexhundra sidor fördelade på femtiofem kapitel tar Robin Lane Fox med läsaren från den homeriska diktningen över de grekiska stadsstaternas gryning, via den grekiska kolonisationen över till romerska rikets entré på världsscenen till imperiets zenit under kejsar Hadrianus.

Det säger sig självt att ett sådant projekt måste avgränsas.

Lane Fox gör det genom att fokusera på tre teman, aktuella redan i antik historieskrivning. Dessa teman är lyx, rättvisa och frihet.

Utifrån dessa teman går han sedan genom omkring tusen års historia, men inte så slaviskt att inte utvikningar tillåts. Det är tvärtom som om Lane Fox sprudlande berättarglädje ibland tar över, men så återförs vi sedan strax återigen till de teman som får agera ledstänger genom en annars oöverblickbar mängd händelser, skeenden och individer.

Kejsar Hadrianus, hos vilken Lane Fox avslutar sin odyssé, är emellertid med genom hela boken. Han blir som en tänkt åhörare; han blir också något av en fixpunkt att förhålla sig till rörande hur de tre huvudbegreppens betydelse glidit och fått olika konnotationer för antikens greker och romare genom olika perioder.

* * *

Antikens värld vittnar om en monumental ansträngning. Den vittnar också om den bildning som författaren måste besitta, men också om hans urskiljningsförmåga: skickligheten i att avgöra vad som får vara med, och vad som lämnas åsido.

Och ansträngningarna lönar sig: projektet att skriva en överblickbar genomgång av antiken utifrån de uppställda premisserna lyckas. Och det utan att de stora skeendena skymmer individerna, eller för den delen också utan att individerna skyms av de stora skeendena. De stora utvecklingsdragen finns där, men också de stora enskilda namnen.

Och givetvis är det så att snarast epokbildande individer får särskilt utrymme. Sådana som Alexander den store, Hannibal, Cicero, Caesar, Caesar Augustus och andra. Men då inte i form av biografiska artiklar, utan som integrerade porträtt som hänger tätt samman med berättelsen i sin helhet.

Kulturella seder beaktas, och inte minst politiska dito. Religiösa aspekter får mindre utrymme, men offer och kult finns med som självklarheter, även om inte myter beskrivs. Om judarna och om de kristna berättas det en del, men förutom en utvikning om den nya kristna religionen, ser vi dem mest i relation till det romerska rikets hantering av dem.

* * *

Som vid varje studium av antiken förvånas man över de nästan kusliga likheter som kan skönjas mellan denna avlägsna tid och vår egen tid. Och hur människor då levde och hur människor då levde, och hur man tänkte då och hur man tänker nu: hur man eftersträvar olika former av rättvisa, frihet och lyx.

Olikheterna är på ytan också betydande. Det var på många sätt en grym tid. Både Grekland och Rom var utpräglade slavsamhällen. Och genom Roms expansion spreds också en smak för blodssporter där både djur och människor stred, även för de senare emellanåt till döds.

Men jag vågar nog tro, att det inte vittnar så mycket om annorlunda människor, utan om människans potential både vid att vänja sig vid och att uppskatta annat än det som är allmänt uppskattat i dag. Ett rovdjur med infällda klor är fortfarande ett rovdjur.

* * *

Till den berättande delen har Lane Fox fogat en mycket omfattande bibliografi, i stor utsträckning fördelat på de olika kapitlens ämnen och epoker. Författaren inbjuder alltså läsaren till fördjupning i det som intresserar mest.

I den svenska upplagan har också tillförts en värdefull bibliografi över några viktiga antika texter som utgivits på svenska.

Avslutningsvis kan sägas, att om man tänkt läsa en enda bok som översiktligt men ändå noggrant, kunnigt och faktamättat tar sig an antiken, så är Antikens värld ett mycket gott val.
– – –
Antikens värld: En historisk odyssé genom Grekland och Rom, Robin Lane Fox. Övers. Hans Magnusson. Prisma 2008. ISBN: 978-91-518-4865-5. 702 sidor.

0 kommentarer: