onsdag 6 april 2016

Tidningsklipp: "Sjelfmord" | Dagens Nyheter 1866

För 150 år sedan på dagen infördes i Dagens Nyheter notisen nedan.

Man kan notera, att den avlidnas eget namn inte anförs, men däremot makens. Man kan också notera inställningen till det så kallade läseriet, alltså till den form av personligt engagerade och innerligt upplevda religionsform som då var utbredd.

Avslutningsvis stämmer det till eftertanke hur journalistisk sed förändrats med tiden. Numera rapporteras knappast om självmord av denna typen.

* * *
Sjelfmord. Undantagsmannen Hans Perssons hustru i Ö. Karleby (Skåne) afhände sig lifvet sistlidne lördag då hon tidigt på morgonen smög sig bort och kastade sig i en närbelägen damm. Hon var mellan 70-80 år gammal, hade långfredagen gått till nattvarden och förmodas att hafva fattat detta förtviflade beslut att förkorta sin redan betydligt höga ålder i följd af läseri och religionsgrubbel. Måtte läsarne besinna hvarthän detta andliga sjukdomstillstånd ofta leder!
Dagens Nyheter, fredagen den 6 april 1866.
Källa: KB.

3 kommentarer:

Lennart Erling sa...

Äldre dagstidningar är tidsmaskiner. Plötsligt kan man befinna sig i ett helt annat nu, en helt annan tid, ett annat språk, ett värld som inte längre finns. Och hitta historier som denna. Fascinerande!

Lennart Erling sa...

PS: en värld, givetvis...

Creutz sa...

Så sant. Det blir lätt beroendeframkallande att bläddra i de här då dagsaktuella, nu antikvariska bladen. Gläds mycket över att KB fortsätter digitaliserandet, och väntar på att Borås Tidnings gamla nummer ska läggas ut på nätet också; underlättar onekligen djupdykandet i lokalhistoria.