söndag 27 december 2015

Citat ur Voltaires Filosofiskt ficklexikon

Några citat ur Voltaires Filosofiskt ficklexikon (övers. Olof Nordberg, Atlantis 1996). Recension finns här.

* * *
"Ateismen förhindrar inte brott, men fanatismen gör att brott begås."
ur artikeln Ateism, ateist
* * *
"Har djuret fått nerver för att vara okänsligt? Förutsätt inte en så skamlös motsägelse hos naturen!"
ur artikeln Djur
* * *
"Förnuft består i att man alltid ser var sak som den är."
ur artikeln Entusiasm
* * *
"Fanatismen är för vidskepelsen vad yrseln är för febern och raseriet för vreden." 
"När fanatismen en gång har angripit en hjärna är sjukdomen nästan obotlig."
ur artikeln Fanatism
* * *
"Ett talesätt är inte ett argument."
ur artikeln Frihet
* * *
"Man kan knappt läsa historia utan att gripas av fasa för människosläktet."
ur artikeln Gud
* * *
"Låt oss göra oss fria från alla våra fördomar när vi läser de gamla författarna eller reser bland avlägsna folk. Naturen är densamma överallt, men sederna är överallt olika."
ur artikeln Herre
* * *
"Ingenting är vanligare än folk som ger råd, ingenting är sällsyntare än folk som hjälper en.
ur artikeln Job
* * *
"Om man samlade alla laster från alla tider och alla platser skulle de ändå aldrig väga upp det onda som ett enda fälttåg för med sig."
ur artikeln Krig
* * *
"Vårt stackars släkte är så skapat att de som vandrar de upptrampade vägarna alltid kastar sten på dem som visar på en ny väg."
ur artikeln Litteratur, litteratörer
* * *
"Man når döden lika bra om man saknar allt som om man njuter av det som kan göra livet angenämt."
ur artikeln Lyx
* * *
"Säg mig ett folk där det inte skett otroliga underverk, i synnerhet i tider då man knappast kunde käsa och skriva."
ur artikeln Mirakler
* * *
"Myndigheterna bör stävja och hålla tillbaka prästen, liksom husfadern bör visa aktning för sina barns lärare men hindra honom från att missbruka sin ställning."
ur artikeln Präst
* * *
"En djupsinnig metafysik bortom mänsklig fattningsförmåga blev en oåtkomlig helgedom i vilken religionen låg innesluten."
Rörande kristendomens möte med platonismen. Ur artikeln Religion
* * *
"Det är fullt klart att varje enskild individ som förföljer en annan, sin broder, därför att denne inte delar hans åsikt, är ett vidunder." 
"Om man vill se närmare på den katolska, apostoliska och romerska religionen, finner man att den i alla sina ceremonier och alla sina dogmer är motsatsen till Jesu religion."
ur artikeln Tolerans

0 kommentarer: