tisdag 4 augusti 2015

Bokrecension: Svenska folksägner | Bengt af Klintberg

"Näcken" av Ernst Josephson
Svenska folksägner är skriven av etnologen Bengt af Klintberg (f. 1938). Boken utgavs första gången 1972. Jag har läst e-boksutgåvan från 2014.

* * *

En sägen är inte en saga. Snarare är det en relativt enkel episod utan utvecklat narrativ, ofta förankrad till en viss plats och kanske till en viss person. Inte sällan innehåller den ett övernaturligt inslag, ehuru den likväl i allmänhet var avsedd att sätta tro till.

Men sägnerna är uppträder inte enbart på en viss plats, utan sprids och planteras på nya orter med nya namn och delvis nytt innehåll: som de moderna vandringssägnerna som Bengt af Klintberg presenterat i flera böcker, har de gamla folksägnerna vandrat från person till person, tidvis över stora avstånd och emellanåt genom betydande tidsrymder.

Ett representativt urval av sådana folksägner presenterar af Klintberg i Svenska folksägner. Totalt rör det sig om 430 små berättelser från hela riket, som i regel samlats in under 1900-talets första decennier, då folk födda under 1800-talet fått agera sagesmän.

Man kan dela in Svenska folksägner i två block. Den första delen är den fylliga inledning som af Klintberg skänker, där han lägger ut texten om hur forskningen kring sägnerna går till.

Den andra delen utgörs av själva sägnerna. Uråldriga motiv, som människan som presenterar sig vid namnet Ingen eller motsvarande inför en hotande varelse, och som människorna som somnar och vilka ett väsen försöker göra lika långa, samsas med berättelser som präster som utmärkt sig för sin förfarenhet i kamp med djävulen och karlar som varit alldeles särdeles starka.

* * *

Sägnerna ger en god inblick i en värld som myllrade av övernaturligt liv, en värld där människorna har att förhålla sig till sådana väsen som skogsrået, näcken, tomten, jättar, troll, vättar, älvor, gengångare, mylingar, lyktgubbar, maran, mjölkharen, djävulen och kloka gubbar och gummor.

Men texterna skänker förutom inblickar i dessa väsens natur och verksamhet även insikt i livsbetingelserna för allmogen under 1800-talet: om livet i skogen, på åkrarna, om seder och bruk och givetvis om den föreställningsvärld som då fanns men som nu är avdöd och borta.

* * *

Den rejäla inledningen i Svenska folksägner fungerar bra som en koncis introduktion till arbetsfältet: hur man inom detsamma kategoriserar, analyserar och drar slutsatser kring materialet. af Klintberg gör det också klart att folkloristiken inte är alldeles lättarbetad. Det är svårt att till exempel avgöra ett visst motivs ålder och dess släktskap med motiv vi möter i äldre sammanhang, till exempel den fornnordiska textkretsen.

af Klintberg visar också hur djup tragik kan dölja sig i sägnerna.

En sådan sak som pestens härjningar under 1300-talet anas till exempel i vissa episoder.

Och föreställningen om bortbytingar är kanske särskilt hjärtknipande. För bakom tanken att trollen bytte ut spädbarnet mot ett av sina egna barn kan den historiska verkligheten vara att man försökte förklara varför vissa barn föddes mentalt eller fysiskt handikappade. Än mer tragiskt blir det om man vet om att sättet att få trollet att byta tillbaka igen, var att behandla det trollbarn man trodde sig ha fått så illa som möjligt.

* * *

Till varje sägen har af Klintberg fogat en källhänvisning och inte sällan en längre eller kortare kommentar varigenom läsaren får en uppfattning om sägnernas förmodade ålder och hur de är spridda i landet, och i vissa fall i Skandinavien och Europa.

Kommentarerna är förlagda sist i boken och i e-boksform blir det något bökigt: det hade varit betydligt enklare om kommentaren följt direkt på sägnen – det digitala formatet gör det lite omständligt att bläddra. Men tack vare väl valda namn på varje sägen har läsaren nog huvudstråken i de flesta historierna, ehuru de är ganska många till antalet, i någorlunda minne när man väl når kommentarerna.

Svenska folksägner är en mycket värdefull bok att studera om man önskar sätta sig in i vad man i Sverige tänkte och berättade och hur man levde i förflutna dagar. Dessutom är åtskilliga av sägnerna spännande, ruskiga och inte sällan burleskt humoristiska.
– – –
Svenska folksägner, Bengt af Klintberg. Nordstedts 1972. E-bok 2014. ISBN: 978-91-1-306545-8.

0 kommentarer: