måndag 31 augusti 2015

Bokrecension: Historia och dikt | Erik Lönnroth

Galla Placidias mausuleum, Ravenna. Tecknat av Harald Sund ca 1910.
Historia och dikt är skriven av Erik Lönnroth (1910-2002), professor i historia, akademiledamot och ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien. Boken utgavs 1959.

* * *

Vi känner Erik Lönnroth främst som historiker. Men Historia och dikt är inte enbart ett historiskt verk, även om verket genomsyras av historiska insikter, kunskaper och jämförelser, även om Historia och dikt i allt handlar om historia och dess relation till nutiden. Historia och dikt är likväl i stor utsträckning ett litterärt verk, ett verk med stillsamma betraktelser.

I densamma anlägger Lönnroth sina perspektiv på diverse teman på ett fritt och funderande vis. Det kan handla om reflexioner om dödsfruktan i de italienska stadsstaterna under medeltiden, om synen på Karl XII, om Winston Churchills historieskrivning, men det kan också handla om sådant som Carl Snoilskys Svenska bilders plats i svensk undervisning, eller hur han upplever den av historia nedtyngda men i nutiden dormerande staden Ravenna.

I Historia och dikt visar Lönnroth upp inte bara sitt monumentala historiska vetande och sin förmåga att dra slutsatser utifrån ett historiskt material. Han visar också upp sin litterära ådra, sin förmåga att som författare komponera texter som faller nånstans emellan essäns och meditiationens genre.

Betraktelserna är inte långa. I regel sträcker de sig över några få sidor. De är lättlästa, och några fotnoter eller slutnoter möter vi inte. Det hade för övrigt inte passat sömlöst ihop med den mycket tillgängliga stilen som Lönnroth använt. Men han citerar ymnigt ur gamla källor, och låter citaten emellanåt belysa personer som sedan länge eller ej lika länge varit döda, till exempel Katarina den stora och Olaus Petri.

Som mest lyrisk blir Lönnroth i de texter som samlats under rubriken "Miljöer". Det är här vi hittar skildringen av Ravenna, den gamla kejsarstaden. Där har vi också en inkännande beskrivning av den amerikanska Södern samt reflexioner kring den tid då den person levde som vilar i forngraven som författaren har på sin egen tomt.

* * *

Historia och dikt visar hur Erik Lönnroth inte enbart är en akademiker med det förflutna som hemland. Han rör sig uppenbarligen lika ledigt i den litterära gestaltningens värld som bland gamla fragmentariska källtexter. Således är Historia och dikt en njutning att läsa, både av det skälet att den ger historiska insikter, men också för att den är genuint välskriven.
– – –
Historia och dikt, Erik Lönnroth. Albert Bonniers förlag 1959. 194 sidor.

0 kommentarer: