lördag 25 juli 2015

Bokrecension: En korsfarare hos Djingis Khan | Henrik Höjer

Piraten Anne Bonny
En korsfarare hos Djingis Khan: Historiska essäer är skriven av historikern Henrik Höjer (f. 1968).

* * *

Bland historiens minsta beståndsdelar hittar vi individerna. Och det är individer som vi möter i Höjers essäsamling, individer som på något sätt är gränsöverskridande. Det är personer som levde i en viss tid, men som i flera av fallen stack av och var något mer än sin egen tids barn.

Många av gestalterna har dessutom levt i eller nära invid stora historiska skeenden, och också dessa skeenden får läsaren perspektiv på utifrån dessa individers plats i historien.

Jag tycker om essän som litterär genre. Den är vetenskaplig på så vis att den är garanterat facklitterär, men samtidigt krävs av en god essäist ett gott handlag med språket: en essä i prydno är inte bara ett exempel på ett resonerande och vetenskapligt förhållningssätt, utan rymmer också stilsäkerhet, ja, en litterär skönhet, helt enkelt.

Och det gör definitivt Höjers texter. De är rappt skrivna, täcker in mycket inom de epoker där huvudpersonerna levde, men förlorar inte skärpan i de detaljer som måste rymmas för att skänka liv åt berättelserna.

* * *

I boken får vi möta t.ex. engelsmannen som nog hette Robert, som blev tempelriddare, uteslöts och med tiden hamnade i Djingis Khans tjänst. Vi råkar också på de två kvinnliga piraterna Anne Bonny och Mary Read som härjade i de amerikanska vattnen under 1700-talet.

Bekantskap stiftas därtill med publicisten Anders Lindeberg som till myndigheternas förtret lyckas bli dömd till döden för majestätsbrott för sina skriverier för att verka för fri teaterverksamhet i det tidiga 1800-talets Sverige. Endast med juridiskt finlir lyckas makten komma ifrån att exekvera domen, som hade gjort Lindeberg till en liberalismens martyr i Karl XIV:s dagar.

Apart men ändå intressant i sammanhanget är essän om läkaren Peter Charles Remondino, som fått omskärelse på hjärnan och till icke ringa del ligger bakom att sekulär omskärelse fortfarande i dag är vanligt i USA. Remondinos motiv var att förhuden enligt honom orsakade allehanda nervproblem och sjukdomar och inte minst ett osunt masturberande.

Utöver dessa möter ytterligare ett gäng fascinerande människor upp på bokens sidor.

* * *

Det är avkopplande likaväl som bildande att med Höjer resa genom historien. Historiska utvecklingslinjer och faser anas genom alla berättelserna, och efter läsningen äger man förvisso en aning vidgade horisonter och en aning djupare insikter kring vad som varit — och kanske också något större förståelse för vad som ännu är.
– – –
En engelsk korsfarare hos Djingis Khan: Historiska essäer, Henrik Höjer. Albert Bonniers förlag 2014. ISBN: 978-91-0-014250-6.

0 kommentarer: