torsdag 30 juli 2015

Bokrecension: 101 historiska möten | Daniel Rydén

101 historiska möten är skriven av journalisten Daniel Rydén.

* * *

En bok innehållandes listor över ditten eller datten riskerar att bli katalogartad. Så ej 101 historiska möten, som tack vare ett mycket tillgängligt språkbruk och ett välvalt urval av episoder naglar läsaren vid texterna utan att läsningen känns rapsodisk.

Temat är, som titeln avslöjar, möten - möten människor emellan. Förvisso är inte alla av världsomvälvande slag. Men de vittnar hur som helst oavlåtligt om den historiska tid som de inträffade i.

Ofta handlar det om relationer som långt senare skulle blomma ut till fruktbärande samarbeten, som till exempel när Marx första gången träffade Engels. Men när mötena inträffar är gestalterna inte nödvändigtvis berömda personer, utan folk som ännu inte nått dit de skall nå. De framstår som ytterligt mänskliga.

Däri ligger också något av den främsta tjusningen vid läsningen av 101 historiska möten: vi skådar genom de många huvudpersonernas möten avförtrollade människor: en berusad Stagnelius, en ung skönsjungande Christina Nilsson, en H. C. Andersen som gör sig föga populär som gäst hos Charles Dickens.

* * *

101 historiska möten följer inte en kronologisk ordning och det är nog bra. Det motverkar tröttnad vid de många berättelserna att Rydén valt att hoppa fram och tillbaka i världshistorien, med tyngdpunkt på de två senaste århundradena.

Språket är mycket tillgängligt och med nästan skönlitterärt konsthandlag utmålar Rydén de händelser som han beskriver, fastän han alls inte lämnar källkritiken därhän utan gärna förklarar hur det sägs att ett möte gått till i kontrast till vad källorna egentligen säger. — Det hindrar emellertid inte att han med den skönlitteräre diktarens frihet kan dramatisera skeenden till dialog, vilket jag möjligen har lite svårt att förlika mig med i en fackbok av historiskt slag.

101 historiska möten är lustläsning för den anekdotsugne och i sina intressen historiskt böjde läsaren. Det är levande historia, det är litterärt kött på vittrande historiska ben.
– – –
101 historiska möten, Daniel Rydén. Historiska Media 2014. ISBN: 978-91-7545-173-2.

0 kommentarer: