onsdag 22 april 2015

Text: En skildring av Borås för resande (1882)

"Borås.
(420 km. från Stockholm, 122 km. från Göteborg och 85 km. från Varberg.)

Uppstad i Elfsborgs län med 4,750 inv. Staden, som har två bankkontor, är, jemte Ulricehamn, medelpunkt för gårdfarihandeln, idkar ansenlig handel med spanmål samt drifver en icke obetydlig fabriksrörelse för tillverkning af bomullsväfnader, lärfter och färgning. Genom sina jernvägar står staden i direkt förbindelse dels med det stora jernbannätet, dels med Vesterhafvet.

Hotel för resande äro: Jernvägshotellet, Borås hotell samt Hotel Vestergötland, tillika gästgifvaregård, de två sistnämnda med restauration, som dessutom finnes att tillgå å Stadskällaren samt Café du Nord.

Postkontoret ligger vid Stora torget och telegrafstationen vid Stora Brogatan.

Åkdon erhålles efter tillsägelse å hotellen eller gästgifvaregården. Från den sistnämnda skjutsas till Ramslätt 21 km., Gånghester 8 km., Byttorp 16 km., Tärby 8 km., Borgstena 21 km. och Sjömarken 6 km.

Borås stad, genomfluten af Viskan, anlades af Gustaf II Adolf år 1619 och privilegierades 1624, egentligen i och för gårdfarihandeln. Efter flera eldsvådor är Borås nu, ehuru nästan alla hus äro af trä, en bland Sveriges täckaste och mest välbygda landstäder, hvilket i förening med den vackra naturen icke torde förfela att ditlocka turisten. Den midt i staden på en kulle belägna kyrkan är vacker, och bland gatorna utmärker sig som promenadplats den med alléer planterade Allégatan. På torget står en obelisk till minne af Karl XIV Johan. Staden har lägre elementarläroverk och teknisk elementarskola samt utmärker sig särdeles genom sina fabriker, t.ex. Borås trikotfabrik, Viskaholms bomullsväfveri, flera ångfärgerier, kattuntryckerier, ånggarfverier, bryggerier, m. m. I den närmaste trakten, hvilken är särdeles angenäm, ligger det vackra Annælund."

Illustreradt Sverige: Illustrerad handbok för resande och derjemte ett minne för dem som besökt landet. Fjärde omarbetade och tillökade upplagan. I. Södra och Mellersta Sverige. Med 201 illustr. samt 23 kartor och planer., Herman Hofberg, Albert Bonniers förlag. Stockholm 1882.

1 kommentarer:

Hannele sa...

sånt gillar jag!