torsdag 1 januari 2015

Bokslut 2014

Antal inlägg: 122 (2013: 113)

Genomsnittligt antal inlägg per månad: 10,17 (9,42)

Antal recenserade böcker: 92 (90)

Årets två särskilt rekommenderade böcker: En världsomsegling under havet av Jules Verne och Krigets färger av Arkadij Babtjenko

Antal besök: 16 439 (21 968)

Planer för 2015:
Fortsatt recenserande.

0 kommentarer: