fredag 30 maj 2014

Bokrecension: Eve's Diary | Mark Twain

Illustration av Lester Ralph ur Eve's Diary. Beskuren.
Eve's Diary är en humoristisk novell av Mark Twain (1835-1910). Förutom Eve's Diary innehåller versionen som jag har läst vad som förefaller vara fragment ur den tidigare utgivna Extracts from Adam's Diary.

Eve's Diary publicerades först i julnumret av Harper's Bazaar 1905, och utgavs året efter i bokform. Boken är rikligt illustrerad av Lester Ralph (1876-1927).

* * *

Eve's Diary är en besynnerlig liten skrift. Den skriver om skapelsemyten på ett vis som nästan helt exkluderar Gud, och fokuserar på Adam och Eva och deras olika personligheter och utmaningar i och utanför Eden. Novellen har ett humoristiskt anslag, men är mer smålustig än tokrolig.

Formen för berättelsen är dagbokens, och då framförallt Evas dagbok från sin skapelse till sin död, men också inskjutna stycken från Adams dagbok. Att man i någon mån får de båda första människornas perspektiv på sig själva och på varandra skänker en viss relief åt berättelsen.

Eva framställs som en kvinna med estetiska böjelser; hon är en drömmare och betraktar skapelsen för dess skönhets skull, icke för dess nyttas skull. Hon hänförs av månen och försöker plocka ner stjärnorna. Och hon trånar efter Adam, som verkar beklämmande kallsinnig. För Adam framställs i mångt och mycket som en tvättäkta torrboll. Han är den nyktre realisten, systematikern, som likväl under sin oberörda yta hyser en allt starkare kärlek till den enda andra människan i världen.

Men särskilt anmärkningsvärt är, att Gud endast nämns i förbifarten. Syndafallet verkar vid ett tillfälle uttryckas som en färd utför ett vattenfall, men vid ett annat tillfälle skriver Eva om hur mannen skyllt på henne — vilket hon själv aldrig skulle gjort mot mannen, ty så stor är hennes kärlek till honom. Exakt vad Adam skyllt på Eva får vi emellertid inte veta.

Det förekommer ingen Gud som går i lustgården, det förekommer inga änglar som vaktar ingången till Eden efter att människorna kastats ut. Däremot finns det dinosaurier. Eva försöker tämja en sådan för att fungera som bro över ett vattendrag, efter att Adam övertygat henne om att det inte är nån god idé att ha den som ett husdjur, enär den ju kunde sätta sig på huset av misstag.

* * *

Nåväl! Adam och Eva kastas ut ur Eden. Men Eva deklarerar i sin dagbok, att hon är nöjd ändå — för hon har Adam. Hon älskar honom med "styrkan av hela sin passionerade natur", vilket tydligen enligt henne själv kan ha med hennes ungdom och kön att göra. Hon är stolt över honom och beundrar honom för hans skönhet och styrka, men skriver att hon hade älskat honom likväl om han vore alldaglig, eller om han vore ett vrak. Kärleken, skriver hon, kan inte förklaras, den bara kommer: den är "inte ett resultat av resonerande och statistik". Hon älskar honom för hans manlighet och för att han är hennes.

Adam å sin sida, vid Evas grav en gång, uttrycker slutligen:
"Wheresoever she was, THERE was Eden."
Så trumfar den mänskliga kärleken alla paradis som tänkas kan.

* * *

Ett viktigt inslag i Eve's Diary är de många illustrationerna, som ritats av Lester Ralph. De skildrar i allmänhet Eva i någon naturmiljö, och emellanåt henne tillsammans med Adam. Tydligen blev det viss diskussion om dessa bilder när seklet var ungt, ty Eva — gubevars! — var ju naken, till skillnad från — märkligt nog — Adam. Ett bibliotek förbjöd helt sonika boken, vilket fick Mark Twain att kommentera i ett brev till en vän, att han tyckte ironin var roande, att samma bibliotek samtidigt hade ocensurerade biblar i sina hyllor...

Noteras kan, att historien på biblioteket i fråga, Charlton Public Library, väl med tiden i stor utsträckning föll i glömska, men efter över hundra år läste en styrelsemedlem på samma bibliotek en artikel om debaclet. Följden blev att förbudet mot Mark Twain's Eve's Diary formellt avskaffades 2011. Och boken blev utställd som huvudattraktion i bibliotekets uppmärksammande av den internationella Banned Book's Week.

* * *

Eve's Diary är väl i dag mest intressant som litterär kuriosa. Själv står jag lite konfunderad inför den, ungefär som om jag besökt en antikaffär och ser någon pryl som förvisso är vacker och konstfärdigt utförd, men som jag inte riktigt vet var jag skulle placera om jag nu införskaffat den.
– – –
Eve's Diary, Mark Twain. London and New York Harper & Brothers Publishers 1906. Digitaliserad som epub av Project Gutenberg.

0 kommentarer: