lördag 22 mars 2014

E-boksläsare läser mer

En brittisk undersökning utförd av organisationen Quick Reads visar att nästan hälften de som läser e-böcker uppger att den nya teknologin fått dem att läsa mer. Dessutom uppger fler än tre av fem personer att gratis e-böcker fått dem att läsa böcker de annars inte hade läst.

Även några andra intressanta resultat kommer fram i undersökningen.

I genomsnitt läser således en engelsman sex timmar i veckan – en siffra som låter hög. Å andra sidan säger 22 procent att de aldrig läser för eget nöjes skull. 61 procent av de vuxna läser främst fysiska böcker, men hela 15 procent uppgav att de främst läser i eboksläsare. En tredjedel av de vuxna uppgav dessutom, att de läser i längre perioder när de läser i en eboksläsare.

Också något förvånande, visar det sig att bland engelsmännen är det gruppen 65 år och äldre som i högst grad använder e-boksläsare, medan gruppen 18-24-åringar använder dem minst: 19 respektive 12 procent.

Och för egen del kan jag bara konstatera att mitt läsande ökat sedan jag skaffade en e-boksläsare.

Behändigheten är en påtaglig orsak, men till det kommer det extremt stora utbudet till ingen kostnad. Med några knapptryckningar finns världslitteraturen i apparaten, och det är bara att sätta igång att läsa, vare sig man laddar ner obskyr ateistlitteratur från 1800-talet via Project Gutenberg, svenska klassiker man annars kanske inte kommit sig för att läsa via Litteraturbanken eller lånar mer moderna böcker via bibliotekets e-boksutlåning.

Inköpet av en e-boksläsare var följaktligen en av de mest förträffliga investeringar jag gjort.

* * *

Källa:
The National Institute of Adult Continuing Education (NIACE):
Concern that parents are stopping reading with their children too young (Läst 2014-03-22)

0 kommentarer: