fredag 14 mars 2014

Bokrecension: Göring: Förhören 1945 | Niclas Sennerteg

Göring under Nürnbergrättegången
Göring: Förhören 1945 är skriven av journalisten och författaren Niclas Sennerteg (f. 1967).

* * *

Den 15 oktober 1946 tog Hermann Göring sitt liv och lurade så bödeln med några timmar. Göring undslapp galgarna som förberetts åt honom och tio av de andra åtalade vid Nürnbergrättegången.

Görings stjärna hade när han kapitulerade – ett och ett halvt år tidigare – under krigets senare år tvingats se sin stjärna dala i Führerns ögon. Till sist kom en total brytning i krigets absoluta slutskede, och därtill ett föreläggande om dödsstraff utfärdat av Hitlers nye gunstling Martin Bormann, när ryska kanoner hamrade sönder Berlin.

Något underskattad hade en rejält nerbantad Göring till en början lyckats briljera i rättssalen, innan han under bevisens tyngd tvingades erkänna delaktighet i allt fler av regimens människofientliga gärningar. Men i stort förefaller han varit stursk in i det sista. Han försvarade nazismen och sina åtgärder i nazismens namn. Och han dömdes på samtliga fyra åtalspunkter.

* * *

Det är om denne världsberömde, på fotona ofta mefistofeliskt leende djävul i uniform som Niclas Sennerteg skrivit sin annorlunda biografi. För det är egentligen inte en biografi i ordinär betydelse. Utgångspunkten för den berättelse läsaren får del av är istället de förhör som hölls med Göring inför Nürnbergrättegången.

Det ger ett unikt perspektiv på hur Göring uppfattade sig själv, hur han försökte manipulera sina förhörsledare genom vilseledande verbala manövrar och förtiganden, och hur han såg på sin relation till Hitler.

Det framstår i Sennertegs skildring, som om den visserligen konservative och nationalistiske Göring inte drogs till nazismen främst genom ideologiska överväganden. Det allt trumfande för honom var, förefaller det, just att han intogs av och ställde sina förmågor till förfogande för Hitler som person. Han var främst Hitlers tjänare, snarare än ideologins tjänare. Med denna lojalitet kombinerades en extrem makthunger och högt upptrissad fåfänga.

Göring menade emellertid inte, om man får tro förhören, att Hitler alltid var rätt ute. Men till sist var han ändå lojal med sin Führer, även om han menade sig ha insett, att inslagna vägar inte gagnade riket. Och lojaliteten bestod även efter att Hitler i allt högre grad distanserade sig från honom, ju sämre kriget gick.

* * *

Men i Göring: Förhören 1945 utlämnas vi givetvis inte åt Görings egen version av sitt liv och den nazistiska rörelsens utveckling. Sennerteg följer läsaren och parallellställer Görings egna uppfattningar mot vad vi numera egentligen vet om det som Göring uttalade sig om – eller valde att inte uttala sig om.

Läsaren har därför genom Sennertegs bok på många sätt ett mycket bättre utgångsläge än vad åklagarna hade i Nürnberg. Till exempel kunde Görings kunskap om Förintelsen ledas i bevis först åtskilliga år efter att mannen själv var död.

* * *

Men Göring: Förhören 1945 är inte ett försök att måla Hitlers andreman i allra de svartaste nyanser som paletten kan frammana och intet mer. Man ser så lite då. Nyanserna finns istället också med, såsom de måste och skall göra i en historisk skildring av vad det vara månde.

Det är enkelt att konstatera att Göring inte var en person man vill ha i ledande ställning i en stat. Det är svårare att försöka komma åt vad som rör sig under ytan: att analysera hans makthunger och dess konsekvenser och att försöka förstå hans relation till Hitler, att komma åt hur Göring såg på sin egen person och roll under naziregimen. Med allt detta hjälper oss Göring: Förhören 1945.

* * *

Göring: Förhören 1945 är mycket välskriven. Det märks att Sennerteg är van vid författarhantverket, och måhända är hans yrkesfärdigheter till gagn, i och med att texten aldrig förlorar sin spänst, samtidigt som han inte kompromissar med vederhäftigheten, till exempel uttryckt genom den omfattande notapparaten, och förtroligheten med och troheten till källorna.

Och Sennerteg låter min förståelse bli lite större än vad den var före läsningen, både om Göring som fenomen, och faktiskt om vad människor är kapabla att göra. Redan där har vi motivering nog för att göra ytterligare en bok om andra världskriget och nazismen relevant.
– – –
Göring: Förhören 1945, Niclas Sennerteg. Historiska Media 2011. E-boksproduktion: Pulpit 2012. ISBN: 978-9-87263-54-5.

0 kommentarer: