måndag 16 december 2013

Bokrecension: Jourhavande historiker | Dick Harrison

Jourhavande historiker är en samling texter i historiska ämnen av professorn i historia Dick Harrison (f. 1966).

* * *

Jag uppskattar Dick Harrisons många genuint folkbildande insatser. Han har en häpnadsväckande produktionstakt, och i denna produktion hinner han vardagligen med att skriva inlägg i sin blogg hos Svenska Dagbladet, under rubriken Historiebloggen. Inläggen, skriver Harrison själv, tar ofta avstamp i frågor som skickats till honom eller ställts under föreläsningar.

Det är från Harrisons historieblogg som texterna i Jourhavande historiker hämtats. De utgör ungefär en tredjedel av de inlägg som hunnit publiceras när boken sammanställdes, en kvarts tusende.

Inläggen rör alla möjliga ämnen, högt och lågt, stora och små perspektiv, tidsmässigt avlägsna och nära händelser. Läsaren kastas mellan olika länder och världsdelar, mellan personer och skeenden. Och det är oavbrutet intressant och fascinerande och oupphörligen bildande.

Den röda tråd som ändå finns boken igenom, är att texterna är ställda i en grov kronologisk ordning: texter som i synnerhet behandlar forna tider kommer först, och texter som i synnerhet behandlar mer närliggande tider kommer sist.

* * *

Så vad får vi lära oss? Låt oss göra några nedslag!

Vi får veta att de första kända tårarna som beskrivs i litteraturen återfinns i orientaliska dikter från tiden 2000-1200 f.v.t, vari gudinnan Inanna gråter. Vi får veta att den mäktiga Kiviksgraven i själva verket är mindre nu än när den uppfördes omkring år 1300 f.v.t, vid samma tid som Tutankhamun regerade i Egypten.

Vi får också lära oss om det äldsta mossliket som återfunnits i Sverige, nämlöigen Barumkvinnan i Skåne, som torde ha dött på 6700-talet f.v.t. Och så berättar Harrison, att germaner och kelter i själva verket började särskiljas som grupper först under Caesars tid, och då inte som olika typer av folk, så mycket som folk som höll till på olika geografiska platser.

Och på tal om Rom, så kan det vara intressant att känna till, att man återfunnit romerska artefakter ända borta i Vietnam, vilket väl tyder åtminstone på visst varuutbyte mellan fjärran östern och imperiet, om än med många mellanhänder.

Och så får vi veta att Dalby kyrka kan vara en av de äldsta byggnaderna som ännu står i det nuvarande Sverige. Den uppfördes omkring år 1060. Och i den ligger för övrigt minst en dansk kung begravd.

Och inte visste jag om att fridslagarna, förutom att reglera sånt som kvinnofrid, tingsfrid, kyrkofrid och hemfrid, även i städerna upptog en sådan sak som hemlighusfrid. Slog du ihjäl nån som satt på dass straffades du således extra hårt.

Inte heller visste jag om att det "i särklass vanligaste" vid svenska avrättningar under medeltiden, var att målsäganden personligen exekuterade den dömde.

Och nog kände vi till att slaveriet avskaffades i USA på 1800-talet, men mer okänt för mig, var att slaveriet var utbrett i arabvärlden in på 1950- och 60-talet; det avskaffades 1962 i Saudiarabien och Jemen, i Förenade Arabemiraten 1963 och i Oman 1970.

* * *

Det bör också särskilt framhållas, att Harrison avlivar historiska myter på löpande band. Till exempel den om att vikingar skulle ha drogat sig med flugsvamp för att uppnå ett slags stridsrus, och den om att påvar kontrolleras, för att avgöra om de har testiklar, så att ingen kvinna blir vald till ämbetet.

Ja, och så detta med Erik XIV och ärtsoppan. Nog blev exkungen förvisso mördad med arsenik, men då troligen, enligt Harrison, genom att han inmundigade det med vinet han drack.

* * *

Till Dick Harrisons fördelar hör förmågan att skriva på ett populärt sätt med utmärkt språk, utan att göra avkall på den intellektuella integritet som en historiker bör ha. Han är inte rädd för att presentera sina egna uppfattningar och hypoteser, men drar sig inte heller för att understryka när det är fråga om spekulationer eller när källäget är för svagt för att säga något med säkerhet. Sådant är mycket förtroendeingivande.

För den som är allmänt historieintresserad och för den som vill bättra på sin allmänbildning rekommenderas Dick Harrisons Jourhavande historiker varmt.
– – –
Jourhavande historiker, Dick Harrison. Norstedts 2013. ISBN: 978-91-1-305227-4.

0 kommentarer: