onsdag 18 december 2013

Betraktelse 9: Om dogmtänkande

När du diskuterar med någon bör du försöka avgöra vad det är för en typ av person du har med att göra. Därmed får du en uppfattning om vad för typ av diskussion du kommer att hamna i.

Märker du att det är en dogmtänkande person, gör du rätt i att inte ödsla tid, skyndsamt avlägsna dig från diskussionen och istället ta en Gin & Tonic och njuta livets goda.

Argumenten kommer att slå emot varandra som värja mot värja, men de kommer inte att smälta samman till något nytt, de kommer inte att ge dig förtjänstfulla insikter - utöver att människan är omöjlig att nå.

Det är få av oss som inte har något dogmtänkande.

Men att ha dogmer är inte detsamma som att ha uppfattningar om vad som är sant och riktigt. Att ha dogmer är att ha blyklädda uppfattningar om vad som är sant och riktigt. Blyklädda åsikter är onåbara för all kritik, all perspektivförskjutning, alla invändningar — oavsett hur svaga, motbjudande eller uppåt väggarna uppfattningarna är i sig själva.

Med karikatyrens tydlighet möter vi dogmtänkandet hos religiösa människor av fundamentalistisk art. Men inte bara där. Det kan lika gärna röra sig om människor med politiska uppfattningar eller i princip vilka uppfattningar som helst.

Dessa människor finns. Det kan vi inte göra något åt. Men vi kan lära oss att förhålla oss till dem. Lämpligen genom att hålla armlängds avstånd. Och istället för att diskutera ta en Gin & Tonic.

0 kommentarer: