måndag 11 november 2013

Bokrecension: Höst | Selma Lagerlöf

Selma Lagerlöf 1928
Höst: Berättelser och tal är en samling texter av Selma Lagerlöf (1858-1940).

* * *

Jag tar vad tillfällen jag får att läsa. Sitter jag som passagerare när vi åker nånstans på jobbet kan det vara läge att läsa något. Eller när jag tar mig en rökpaus, eller när jag äter nåt på lunchen, eller när jag vilar en stund efter lunchen. Eller när det är en reklampaus på teve.

En dag glömde jag dock min smidiga eboksläsare. Tack och lov finns Litteraturbanken, så jag laddade ner Höst av Selma Lagerlöf direkt i mobilen. Det är mer otympligt att läsa på den förhållandevis lilla skärmen, än i eboksläsaren. Men det fungerar, och då har jag boken nästan alltid tillgänglig i fickan.

Det var dessutom ett gott val av litteratur, visade det sig. Många förknippar kanske Selma Lagerlöf med Nils Holgerssons underbara resa. Den har jag inte läst själv, men några andra texter och verk av henne har jag nu hunnit inmundiga, och hon har så stigit till en självklar plats i mitt personliga litterära pantheon. Där hör hon hemma.

* * *

Höst är en samling minnesteckningar, berättelser och tal av Lagerlöf. Det är således lite olika genrer som blandas. Starkast känner jag för berättelserna, men minnesteckningarna är inte dåliga. Möjligen kan jag tycka att talen är aningens för pastorala för min smak: talet om Gud i samband med talet om Röda korset känns till exempel konstlat och rentav lite opassande att klistra på en sekulär organisation.

Men berättelserna!

Dessa fantastiska berättelser med sin blandning av vardagsrealism och naturmystik! De är som gjorda för att avnjutas i en avlägsen belägen stuga framför en brinnande brasa, medan höstmörkret försöker ta sig in genom fönstren.

Men också i sina åminnelser tränger sig mystiken på.

Lagerlöf berättar om hur hon en natt reser med bil utför en lång, lång och vittberömd backe någonstans i Värmlandsskogarna. Hon har sedan försökt finna denna backe igen, ja, rentav skrutit med dess branthet. Den är dock borta.

Och på en annan bilfärd i kvällningen speglar sig solen i vattendrag i skogen, vattendrag hon aldrig förut sett — och som hon sedan heller aldrig kan återfinna.

Och på ett besök i Östmark möter hon något som verkar vara en konkret gestaltning av en fattig gumma hon en gång träffat, men som nu uppenbarar sig snarast som ett spöke.
"...hon neg för mig liksom för att tacka mig för att jag så troget hade gått och burit på hennes bild under alla dessa år. Därpå såg jag henne helt raskt gå ner mot sjön, sväva ut över vattnet och upplösas till en liten dimflik."

* * *

Berättelserna i Höst ger en viss bild av ett Sverige som nu sedan länge är borta, med torpare och storbönder. Vissa av Lagerlöfs berättelser i samlingen får vi ej veta när de utspelar sig, någon utspelar sig åtskilliga sekler tillbaka. Men några av dem torde utspela sig i en tid som kan vara under Lagerlöfs egen livstid.

Realismen är påtaglig. Känslan är konstant. Trots att jag vid läsningen av Höst i stor utsträckning bara kunnat läsa korta fragment åt gången, håller känslan och nyfikenheten på berättelserna på ett osvikligt vis. Och jag kunde komma på mig själv med att fundera på hur månne handlingen skulle utvecklas, vad som skulle hända därnäst. Den författare som lyckas beröra läsaren så, är en god författare. Selma Lagerlöf är en mycket god författare.

Särskilt griper mig novellen "Stenen i sjön Rottnen", som utspelar sig på 1600-talet.

I centrum står en fattig hjälppräst. Han är änkeman och har ett antal barn. Genom att en änka i en avlägset belägen stuga avlider, får han ytterligare barn att ta hand om: trots sin fattigdom kan han inte lämna dem åt sitt öde. Men en beryktad och välbeställd bondkvinna, som prästen en gång föreslagits försöka vinna som äkta maka, men bryskt avvisat när hon stolt dyker upp i kyrkan där han predikar, dyker upp på julaftonsnatten — och en försoning kommer åstad i misären.

Handlingen är inte komplicerad, men själva berättartekniken vibrerar av känsla. Som läsare känner jag mig vara med där i kyrkan, där den fattige prästen predikar. När han besöker den avlägset boende kvinnan på hennes dödsbädd, och han en stund vandrar utanför hennes stuga, så ser jag helt tydligt hans svårmod och längtan efter Guds hjälp.

* * *

Det är glädjande att Litteraturbanken under oktober månad lagt till en mängd Selma Lagerlöf-texter till sitt arkiv, så att hennes författarskap får bli tema under nu innevarande månad. Ytterligare glädjande är, att de samtliga även gjorts tillgängliga som epub-filer, så att de enkelt kan laddas ner till mobil eller eboksläsare, kostnadsfritt. Min förhoppning är, att många med mig därigenom kan komma i kontakt med Lagerlöf-texter som kanske inte annars hade varit så lättillgängliga.

Selma Lagerlöf är en mästarberättare. Och hennes texter kommer att leva länge än, vare sig de är satta på papper och bundna i bok, eller digitaliserade och lästa från en skärm.
– – –
Höst: Berättelser och tal, Selma Lagerlöf. Albert Bonniers förlag 1933. Digitaliserad som epub av Litteraturbanken.

0 kommentarer: