måndag 23 september 2013

Omkväde till Tor

Han kommer genom havet,
   vandrar till fots, med bältet om livet.
Han kommer över bergen,
   vandrar till fots, med handsken på handen.
Han kommer genom skogen,
   vandrar till fots, med hammaren lyft. 
— Hell Tor, mänskornas vän!

0 kommentarer: