söndag 1 september 2013

Dikt: ur "Klagan och tröst." | A. M. Lenngren

"Hvarför skall ängslan plåga ditt bröst?
Öppna ditt hjerta för nöje och tröst,
Bort med bekymmer, omsorg och gräl —
Sällheten föddes att bo i din själ!
Hurtigt på glaset luta,
lär dig att lefva och njuta!
Så lyder lagen vid Bacchi befäl . . .
Bort med bekymmer, omsorg och gräl —
Sällheten föddes att bo i din själ!"
Anna Maria Lenngren
ur dikten "Klagan och tröst."

0 kommentarer: