tisdag 28 maj 2013

Verner von Heidenstams religion

"Frågar du mig om min religion så skall jag svara: den finner du i de stora lyrikernas oförgängligaste dikter." 
Verner von Heidenstam
Ur Tankar och utkast (1941)

0 kommentarer: