tisdag 5 februari 2013

Tidningsklipp: Halfcivilicerade wildar | Falu-Posten 1873

I Falu-Posten skrevs det i dag för jämnt 140 år sedan om indianerna i USA.

* * *
"Indianerna. Inom Förenta staternas gränser finnas för närwarande 300,000 indianer. Af dessa äro 97,000 civilicerade, 125,000 halfcivilicerade och 78,000 äro ännu 'äkta wildar'."
Falu-Posten 5 februari 1873
* * *

0 kommentarer: