tisdag 5 februari 2013

Text: Den prästerliga seriemördaren

En liten text av syntesslag jag tillåter mig att lägga ut, angående en viss svensk seriemördare.

* * *
Den prästerliga seriemördaren

Det var en gång en gosse, som hette Anders Lindbäck. Han föddes 1803 och kom att framleva sina tidiga år i fattigdom. Han hade dock en morbroder som stod honom bi, så att Anders med tiden kom att få studera och bli prästvigd.

Sin första tjänst fick Anders i Skållerud, norr om Mellerud i Dalsland. Och i sitt 58:e år tillträdde Anders Lindbäck en kyrkoherdetjänst i Silbodal, utanför Årjäng i Värmland, en plats och en tid som vi särskilt intresserar oss för i denna lilla text. Där i Silbodal tog den nye kyrkoherden makten inte bara över församlingen, vars kyrkoråd han avsatte och istället införde ett förtroenderåd, utan dessutom över den nybildade kommunen.

Silbodals församling led svårt under trycket av att försörja fyrtio fattighjon. Kyrkoherde Lindbäck gjorde vad han kunde för att minska dessa utgifter. Han drev igenom hårda bestämmelser om vilka som skulle få hjälp, och vad som krävdes i gengäld.

Och året 1864 begick han tre mord och flera mordförsök på så vis, att han blandade arsenik i vinet, när han besökte de fattiga och sjuka i deras hem för att dela ut nattvarden.

Anhöriga till det tredje offret blev dock misstänksamma. Något, kände de, stämde inte. Och den döde var ingen fattig man, utan en välbeställd köpman vid namn Anders Lysén. Denne Anders Lysén var sjuklig och hade bett sin barndomskamrat kyrkoherde Lindbäck att få bo på prästgården under sin sjukdomstid.

Det hade tydligen brådskat med med köpman Lyséns begravning och när det framkom ett skuldebrev i dödsboet om tiotusen kronor tillställda kyrkoherden, blev pratet omfattande.

Lyséns anhöriga såg till att den döde grävdes upp ur sin grav och obducerades. Man konstaterade att handlaren alls inte dött av "slag", såsom först sagts, utan av arsenikförgiftning.

Och så riktades misstankarna till sist mot prästen. Inför häradsrätten erkände han inte bara mordet på handlaren, utan även på de två tidigare döda: änkan Karin Persdotter och Nils Pettersson. Till det kom tre mordförsök. Kyrkoherde Lindbäck sade att han gjort sina gärningar av barmhärtighet.

Kyrkoherden dömdes till döden genom halshuggning. Hovrätten gav visserligen häradsrätten bakläxa, och fallet behandlades igen. Men domen stod kvar.

Någon avrättning kom det dock aldrig till. Kyrkoherde Anders Lindbäck hängde sig i sitt lakan i Karlstads fängelse. Men bägaren han använt för att förgifta sina församlingsbor — den står ännu inlåst i Silbodals kyrka.

* * *

Källor:
Wikipedia: Anders Lindbäck (kyrkoherde)
Värmlands Folkblad: Den giftmördande prästen
Sveriges Radio: Förgiftat nattvardsvin och suicidalmord

0 kommentarer: