onsdag 26 september 2012

Citat: Kafka om böckers verkan

Ur ett brev från Franz Kafka till Oskar Pollack, skrivet 8 november 1903.
"Manches Buch wirkt wie ein Schlüssel zu fremden Sälen des eigenen Schlosses."
Övers.
"Mången bok fungerar som nyckel till främmande salar i det egna slottet."