tisdag 4 september 2012

Bokrecension: Sekelskifte | Erik Osvalds (red.)

Sekelskifte är en antologi med texter som tidigare publicerats i tidskriften Populär Historia. Redaktör var dåvarande chefredaktören Erik Osvalds, numera VD på Historiska Media.

* * *

Övergripande tema för den eklektiska samlingen artiklar är förra sekelskiftet och tiden däromkring. Vi presenteras för en optimistisk tid, när tron på den välgörande teknologin ännu inte besudlats av krigsmaskinerna under första världskriget — även om en del av artiklarna sträcker sig så långt fram som till förspelet till andra världskriget och även blickar än längre fram.

* * *

Bland annat får läsaren stifta bekantskap med det följande.

Anders Ekström presenterar intressant Världsutställningarnas historia, vid vilka de olika nationerna bjöds in att visa upp sina — främst teknologiska — framsteg: som året 1889 i Paris, då elektriskt ljus för första gången gjorde det möjligt att ha kvällsöppet.

Jan Hult ger en livaktig bild av hur man under 1800-talet började förbereda och sedan såg till att förverkliga projektet att dra en telegrafkabel över Atlantens botten — ett projekt som i beskrivningen framstår som ett hart när omöjligt företag att åta sig: kilometerlånga kablar, någon enstaka centimeter tjocka, sänks ner djupt i havet och läggs långsamt stenkast för stenkast ut. Det krävdes några försök, innan drottning Victoria 1858 kunde sända ett meddelande till president Buchanan. Den linjen dog efter någon vecka — och man fick börja om.

En märklig berättelse om hur Sverige 1910 ockuperade mark på Spetsbergen — vars nationella tillhörighet i början av 1900-talet var osäker — för att bryta kol är skriven av Torgny Nordin. 1925 satte en brand stopp för det projektet.

Den svenska kustturismens historiska rötter kartläggs av Orvar Löfgren, som beskriver hur ett överklassnöje förvandlade de kala klippor som ansetts så frånstötande till en plats för ett åtråvärt sommarnöje: att flytta ut från staden, och ägna sin semester åt att bo på pensionat eller kurort vid havet.

Ulla Britta Ramklint skriver en kulturhistorisk artikel om "La belle époque". Hon beskriver däri hur denna märkliga yttring av en blasérad och livsnjutande aristokrati. Eller av konstnärssjälar och esteter som likväl passar in i mallen — som en viss Oscar Wilde. Ramklint skriver:
"Ingenting borde tas helt på allvar, varken pengar eller fattigdom, kärlek eller död. Esteticism var allt, den arabesk man gjorde av sitt liv."
Och nog stämmer den beskrivningen rätt väl in på hur åtminstone jag tänker mig denna kulturyttring.

* * *

Fler intressanta artiklar finns med i antologin, som bildar en fin, men inbjudande spretig, samling texter från den högklassiga tidskriften Populär Historia. Sekelskifte är en utmärkt bok att stoppa i innerfickan och läsa ur på resor och små lediga stunder. Eller för den delen i ett svep under en kväll.
— — —
Sekelskifte, Erik Osvalds (red.), Historisk Media 1996. ISBN: 91-971992-1-4. 146 sidor.

0 kommentarer: