tisdag 24 juli 2012

Tidningsklipp: Undersökning af stenåldersgrift | Göteborgs Weckoblad 1875

Den i tidningsklippet omnämnda griften. 
I dag ligger den på Herrljunga nya kyrkogårds område.

Tidningsklipp ur Göteborgs Weckoblad, lördagen de 24 juli 1875. Styckebrytningar införda.

* * *
Fornfynd. Helt nära Herrljunga jernvägsstation, har nyligen d:r Montelius undersökt en större grift från stenåldern.
Grafven är bygd af granithällar, stälda på kant. Dess längd är 32 fot, bredd 6 à 4,8 fot och djup omkr. 5,5 fot. I södra gafveln är med mycken omsorg uthuggen en stor rund öppning af 2,5 fots diameter.

Af de lik, som varit jordade här funnos nu knapt något spår. I norra hälften af grafven hittades 19 dolkar och spjutspetsar, 5 skrapor och 11 skärfvor, allt af flinta, 5 brynen af skiffer, 1 bernstensperla och 5 lerkärl. I södra hälften af grafkammaren fann man en lerkruka, 2 spiralfingerringar af brons och en större bronsnål af ovanlig form.

Grafvens ålder torde böra uppskattas till omkring 3,000 år.
* * *

0 kommentarer: