fredag 13 juli 2012

Tidningsklipp: Underkurer | Jönköpingsbladet 1844

Tidningsklipp ur Jönköpingsbladet, lördagen den 13 juli 1844. Styckebrytningar införda.

* * *
Eskilstuna. En industririddare, kallande sig norsk doktor, har häromkring och i Thorshälla gjort underkurer.
Hans kurmetod går sålunda till, att den sjuke, om den är gift, aflemnar hjonelagets wigselring jemte en eller en half specieriksdaler, som insys uti en pung att hänga om halsen en wiß utsatt tid, hwarefter den borttages; men hwad händer? Jo! om den sjuke återfått helsan eller icke, så har guldringen förwandlat sig i messing och silfwerpenningen i en blybit.
Med sjuke, som icke äro förlofwade eller utan ring, wet man icke huru det tillgår med kuren.
* * *

0 kommentarer: