söndag 1 juli 2012

Tidningsklipp: "Tre menniskoskelett" | Wernamo Tidning 1881

Tidningsklipp ur Wernamo Tidning, fredagen 1 juli 1881, rörande ett fynd i Stockholm.

* * *
Tre menniskoskelett anträffades i tisdags på endast 2 ½ fots djup vid gräfning å en tomt vid Nybrogatan. En grop syntes hafva blifvit gräfd, och liken i denna nedlagda samt sedan öfverhöljda med sopor. Några i det närmaste förmultnade lemningar af kläder och skodon funnos äfven bredvid skeletten, som troligen hvilat i grafven minst 30 år.
* * *

0 kommentarer: