torsdag 5 juli 2012

Tidningsklipp: Texanska regeringen uppgifwit sitt motstånd | Jönköpingsbladet 1845

Tidningsklipp ur Jönköpingsbladet, lördagen den 5 juli 1845.

* * *
Norra Amerika. Presidenten Polks organ bland tidningarne, Washington Union, nämner om inlupna officiella depescher från Texas, hwilka "undanröja hwarje skugga af twifwelsmål, det denna stat icke skulle antaga amerikanska kongressens beslut om Texas' införlifwande." Texanska regeringen skall till och med hafwa uppgifwit sitt motstånd.
* * *

Det kan nämnas, att republiken Texas inkorporerades i Förenta Staterna mot slutet av år 1845. 1861 bröt man sig loss, och anslöt sig till Konfederationen. Detta tillstånd förblev till år 1865, även om representanter från Texas först år 1870 fick plats i kongressen.

0 kommentarer: