onsdag 4 juli 2012

Tidningsklipp: Rymning ur stadshäktet | Dalpilen 1857

Tidningsklipp ur Dalpilen, lördagen den 4 juli 1857. Styckebrytning införd.

* * *
Christinehamn den 27 juni. Natten till förliden gårdag har den i statshäktet härstädes förrymde Carl Persson, som den 10 i denna månad war till ransakning inför härwarande rådhusrätt för begången stöld hos traktören N. G. Larsson, banat sig tillfälle att rymma utur stadshäktet härstädes, medelst uppbrytande af en planka å golfwet. Huru han härtill fått erforderlige werktyg, eller om han kunnat upptaga plankan med blotta fingrarne, wet man naturligtwis icke.

Carl Persson war wid afwikandet i blotta linnet, emedan hans gångkläder hwarje afton honom fråntagits.
* * *

0 kommentarer: