måndag 16 juli 2012

Tidningsklipp: "Owanlig likfärd" | Falu-Posten 1873

Tidningsklipp ur Falu-Posten, onsdagen den 16 juli 1873.

* * *
Owanlig likfärd. I "Tidn. f Wenersborgs stad och län" läses: Sistlidne Tisdag den 8 d:s på eftermiddagen, då skorstensfejaren Schmidts lilla dotter fördes till grafwen, fick man se ett owanligt liktåg. Den aflidnas likkista bars nämligen af fyra små flickor, och framför liket gick jemwäl en flicka, alla försedda med blombuketter. Den wackra och gripande likfärden följdes af en owanligt stor skara åskådare, mest fruntimmer och barn.
* * *

0 kommentarer: