onsdag 18 juli 2012

Tidningsklipp: Luftballong i huvudet | Wernamo Tidning 1884

Tidningsklipp ur Wernamo Tidning, fredagen den 18 juli 1884.

* * *
Luftbalongen, som nyligen uppsläpptes från torget i Wernamo påstås hafva slagit ned i hufvudet på en kärring i Kulltorp. Det behöfver ej sägas att kärringen trodde att det var den — laje [den onde], i hvilken sin tro hon ytterligare styrktes, då hon förnam att vidundret kom från Wernamo.
* * *

0 kommentarer: