tisdag 31 juli 2012

Tidningsklipp: "Lefnadstrött wid unga år" | Falu-Posten 1886

Tidningsklipp ur Falu-Posten, lördagen den 31 juli 1886. Styckebrytning införd.

* * *
Lefnadstrött wid unga år. En 21-årig flicka Amanda Andersson från Lunda socken, i tjänst å badhotellet wid Oxelösund i Södermanland, gick i torsdags förra weckan och dränkte sig wid segelsällskapets brygga.
Orsaken till själfmordet tros wara religionsgrubbel. Hon hade skrifwit en lapp samt lagt den på ett bord; den war af följande innehåll: "Herre Gud, fräls min själ, jag will dö! Jag är så trött på att lefwa. Förbarma dig öfwer mig, Herre Gud!
* * *

0 kommentarer: