söndag 8 juli 2012

Tidningsklipp: "En hemsk tilldragelse" | Norra Skåne 1881

Tidningsklipp ur Norra Skåne, fredagen den 8 juli 1881. Styckebrytning införd.

* * *
En hemsk tilldragelse inträffade i Gustafsbergs ångsåg nära Sundswall tisdagen den 28 juni. Wid påläggande af en till sågspånsledningen hörande rem råkade eldaren O. G. Jonsson att falla omkull, hwarpå han med remmen drogs flera gånger omkring den stora axeln, med den påföljd att bakre delen af hufwudet slogs loß, hwarjemte högra armen slets från kroppen inwid axeln samt den högra på flera ställen afbröts. Ehuru maskinen stopppades, så fort sig göra lät, kunde mannen dock icke räddas. Han war redan död.
Den på ett så sorgligt sätt omkomne war 43 år gammal samt ogift. Wermland war hans hembygd.
* * *

0 kommentarer: