torsdag 12 juli 2012

Tidningsklipp: "Dödsfall inför altaret" | Falu-Posten 1873

Tidningsklipp ur Falu-Posten, lördagen den 12 juli 1873. Styckebrytningar införda.

* * *
Dödsfall inför altaret. I Åbo Underrätteser berättas: Kyrkoherden Laurell i Kisko, erkestiftets 90-årige senior, afled Söndagen den 22 Juni.
Sagda dag på morgonen förklarade den ålderige själasörjaren, som på någon tid icke deltagit i de kyrkliga förrättningarne under gudstjensten, att han lände sig så owanligt rask, att han sjelf den dagen wille förrätta altartjensten i kyrkan.
Han wägrade att begagna häst och åkdon och befag sig dit till fots samt började äfwen förrättningarne wid altaret. Det war nattwardsgång den dagen och allt gick sin wanliga gång ända till den bön, som föregår kommunionen. Den gamle föll på knä för altaret för att förrätta bönen, men medsjönk plötsligen till golfwet — och war död!
* * *

Kyrkoherde Laurell bör alltså ha varit född år 1783, och levt när Sverige regerats av kungarna Gustav III, Gustav IV Adolf, Karl XIII, Karl XIV Johan, Oscar I, Karl XV och Oscar II.

0 kommentarer: