måndag 30 juli 2012

Tidningsklipp: "Den borttappade förlofningsringen" | Norra Skåne 1891

Tidningsklipp ur Norra Skåne, torsdagen den 30 juli 1891. Styckebrytningar införda.

* * *
Den borttappade förlofningsringen. Härom dagen fångade en torpare i sjön Åsnen en större gädda. Denna sålde han till ett herrskap som bor i närheten af nämnda sjö.
Då fisken uppskars, fann köksan inuti denna en guldring. Frun blef genast underrättad om fyndet, hwilket genast igenkändes wara hennes förlofningsring.
Saken förhåll sig nemligen så att nämnda fru för nära 13 år sedan medan hon war fastmö tappade ringen i sjön, då hon i sällskap med några bekanta war ute och fiskade, hwarwid hon satt och lekte med ringen med nämnda olyckliga resultat.
Att såwäl torparen som köksan fingo hederlig wedergällning faller af sig sjelft, skrifwe till "Kalmar".
* * *

0 kommentarer: