torsdag 12 juli 2012

Tidningsklipp – dagligen till 31 juli

Hittills har jag lagt ut trettiofem äldre tidningsklipp. Min avsikt är att fortsätta med detta dagligen juli månad ut. Jag kan nog knappast avhålla mig helt från att lägga ut lite guldkorn då och då även därefter, men de dagliga förekomsterna tar slut då.

Min avsikt med dessa klipp, är att ge exempel på det mycket vårdade och ofta milt ironiska språk som var vanligt i spalterna på 1800-talet. Men givetvis vill jag också visa på de mer eller mindre kuriösa händelser som fick utrymme i tidningarna när det begav sig: en del humoristiska, en del morbida, en del bara – udda. Också dessa händelser, mer eller mindre marginella, är historia.

0 kommentarer: