lördag 28 juli 2012

Tidningsklipp: "Äktenskaplig tragedi" | Blekings-Posten 1868

Tidningsklipp ur Blekings-Posten, tisdagen den 28 juli 1868. Styckebrytningar införda.

* * *
Äktenskaplig tragedi. Torparen Peter Svensson i Påtorp af Ronneby socken samt hans hustru hade under arbete vid höslottern kommit i oenighet med hvarandra, till följd af svartsjuka å hustruns sida, hvarvid mannen skulle hafva yttrat, att hustrun gerna kunde vara derifrån, hvarpå denna, sedan hon förut svarat: du skall slippa mig, uppretad aflägsnat sig.
En halftimma derefter befanns, af en förbigående, eld och rök utränga från makarne Svenssons hus. Elden blef dock dämpad, men hustrun var försvunnen och återfanns först den 10 drunknad i den förbiflytande ån samt med ett kläde hårdt bundet för ögonen.
Man antager att hustrun först tändt eld på huset och sedan afhändt sig lifvet.
* * *

0 kommentarer: